PROGRAMIN AMACI: Katılımcılar, önce insan zihnini, nasıl…
PROGRAMIN AMACI: Eğitime katılmak için uzun süren…
PROGRAMIN AMACI: Kabul görmüş tüm masaj uygulamalarını…
PROGRAMIN AMACI: Ayak tabanında bulunan 7.000 sinir…
Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmiş olan…